online-shop    

Spørsmål & Svar

 

Vi får ofte følgende spørsmål, og vi har svart på dem ut fra den kunnskapen vi har. Svarene skal gi utfyllende informasjon om behandling med igler i teori og praksis. Denne informasjonen er ikke en erstatning for profesjonell rådgivning eller behandling av profesjonelle og godkjente leger. Innholdet på blutegel.de og Ofte stilte spørsmål må ikke brukes til å stille diagnoser eller behandle lidelser.

Områder
Medisinsk behandling
Veterinærbehandling
Medisinsk behandling
Juridiske aspekter ved igleterapi

 

Spørsmål:
Har jeg lov til å tilby igleterapi på tredje person selv om jeg ikke har fullført utdannelsen min som lege?

Svar:
Nei. I henhold til § 5 i tysk lov om alternative behandlere (Heilpraktikergesetz, forkortet HPG), vil enhver person som praktiserer medisin uten autorisasjon og/eller lisens i henhold til § 1, HPG, kunne bli straffet med inntil ett års fengsel eller bot.

 

Spørsmål:
Hva bør jeg gjøre med igler jeg har brukt til behandling?

Svar:
Du kan tilintetgjøre dem ved for eksempel etylalkohol eller ved å fryse dem ved lav temperatur rundt –18 °C i minst 12 timer.  For kommersiell sektor gjelder avhendig av organer og blodprodukter i henhold til avfallskode 18 10 02. De kan også avhendes i vanntette, uknuselige beholdere merket med potensielt infektuøst materiale sammen med restavfall som ikke resirkuleres.  Om ønskelig kan de også lagres i et lukket glass med vann og steiner til de dør før avhending.

 

Spørsmål:
Kan jeg som privatperson kjøpe igler med tanke på behandling?

Svar:
Du kan kjøpe igler uten resept, men disse selges kun på apotek.  På grunn av den risikoen som behandling med igler innbærer, bør man ikke drive med selvbehandling. Ved fremvisning av attestasjon fra utførende lege, kan igler også kjøpes direkte fra BBEZ avlstasjon.

 

Spørsmål:
Kan igler brukes mer enn en gang?

Svar:
Nei.  Av kvalitets- og sikkerhetsmessige årsaker og i henhold til farmasøytiske lover og regler er det ikke lov å bruke igler mer enn en gang.

 

Spørsmål:
Utsettes man for noen form for risiko dersom igler brukes mer enn en gang på en og samme person?

Svar:
Etter at en igle har fylt seg helt med blod, vil den ikke bite på nytt på minst tre måneder. Det å oppbevare igler i beholdere og under kunstige forhold i denne tiden vil øke sjansen for at de utsettes for patogener. Dermed øker også risikoen for pasienten dersom igler brukes mer enn en gang.
 

Oppbevaring og stell av igler før bruk

 

Spørsmål:
Hvor lenge bør iglene oppbevares før behandling etter levering?

Svar:
Optimalt sett bør iglene oppbevares i minst to dager på et rolig sted og ved middels temperatur før behandling for at de skal kunne komme seg av stresset de ble utsatt for under transport.

 

Spørsmål:
Hvor lenge kan jeg oppbevare iglene på kontoret før jeg bruker dem i behandling?

Svar:
Oppbevaringstiden avhenger av oppbevaringsforholdene. Dersom iglene oppbevares i en lukket beholder med nok vann og småstein (rundt fem igler per liter vann), kan iglene oppbevares i mellom to til fire uker. Oppbevaring av igler under kunstige forhold i beholdere øker kontaminasjonsfaren og dermed også risikoen for sekundær infeksjon hos pasienten signifikant.  Dersom man tar høyde for dette og andre problemer, kan oppbevaringsperiode utvides betraktelig.  Du kan spørre BBEZ dirkete om råd i forhold til tekniske og andre detaljer.

 

Spørsmål:
Er det mulig å oppbevare igler i kranvann?

Svar:
Dette vil klart avhenge av kvaliteten på kranvannet.  I noen land hender det at kranvann tilsettes klor. Igler dør av selv små doser klor i vannet. Videre bør vannet ikke inneholde for mye kalsium (gjennomsnittlig hardhet < 8 dH, tilsvarer hardhet pH < 7). Derfor har vi anbefalt å bruke vanlig destillert vann (selges kommersielt som batterivann) som tilsettes 0,5 gram (en klype) sjøsalt per liter. I tillegg må det destillerte vannet være helt fri for patogener.

 

Behandling

 

Spørsmål:
Hvor lenge varer den sekundære blødningen?

Svar:
Vanlig varighet på sekundær blødning er mellom 8 og 24 timer.

  

Spørsmål:
I ett tilfelle varte den sekundære blødningen ekstremt lenge, og iglen hadde falt av fet og full svært rask. Hva var årsaken til dette?

Svar:
Det er mulig at iglen ble plassert rett over en vene som lå direkte under huden. Man bør være spesielt forsiktig når man bruker igler på ekstremiteter. Den eksakte plasseringen bør bestemmes og markeres mens pasienten står, fordi blodkarene da er fylt maksimalt, noe som gjør det enklere å hindre at en igle settes direkte over en vene. 

  

Spørsmål:
Gjør det vondt å bli bitt av en igle?

Svar:
Det er svært individuelt hvor smertefullt man opplever bittet, og dette avhenger også av hvor bittet er. Pasienter sammenligner gjerne bittet med det å brenne seg på brennesle eller få myggstikk.

 

Spørsmål:
Kan jeg gjennomføre en behandling med igler basert på de svarene som gis her?

Svar:
Nei. Disse svarene er kun ment som en veiledning. Spesiell opplæring og veiledning i teori og praksis i igleterapi er et krav for å sikre vellykket behandling.

 

Spørsmål:
Beveger iglene på seg når de suger?

Svar:
Noen ganger kan iglene bevege seg litt, men de vil ikke flytte seg fra bitestedet før de er ferdige med å suge blod. Deretter vil de falle av eller kravle bort. De vil ikke bite en gang til.

 

Spørsmål:
Det begynner å klø etter behandling. Hvordan kan jeg hindre dette?

Svar:
Pasienter rapporterer ofte om kløe, og for noen oppleves denne kløen som sterk. Du bør absolutt unngå å klø på såret, fordi dette kan føre til infeksjon. For å redusere kløen, kan du klappe lett på såret.  Følgende ”behandlinger” kan også hjelpe: For utvortes bruk: Fenistil®-Gel, ostemasseomslag, alkoholkompresser. I tablettform: apis eller ledum, hvis indikert antihistaminer, Spenglersan®-Kolloid G

 

Spørsmål:
Hvorfor og når blir bittstedene blått?

Svar:
Den blålige fargen skyldes hematomer som har utviklet seg som følge av den antikoagulerende effekten av iglespyttet i kombinasjon med iglens høye sugetrykk på ømfintlig hud.

 

Potensielle bivirkninger

 

Spørsmål:
Bittstedet er betent og rødt, det klør sterkt og området rundt (i de fleste tilfeller ekstremiteter) er hovent og vondt. Hva er årsaken til dette, og hva kan man gjøre?

Svar:
Slike lokale reaksjoner skyldes reaksjoner på iglens bakterie aeromonas s. og/eller allergiske reaksjoner.  Spesielt ved bruk nedenfor lysken eller på armen er det ekstremt viktig å la den berørte ekstremiteten hvile ved å holde den hevet så mye som mulig i tre dager.  I tillegg bør det legges kalde kompresser på såret så snart sårene ikke blør lenger.  Slike tiltak gjør at man ofte kan forebygge bivirkninger.  Mulige tiltak: legg ekstremiteten høyt, kalde pakninger, lokal og innvortes bruk av antihistaminer (Fenistil®, Ceterizin høy dose); som indikert, i tillegg høyt doserte enzumpreparater, homøopatiske substanser som apis eller ledum.  Uansett, hold deg i ro!  Symptomene forsvinner vanligvis i løpet av et par dager.

 

Spørsmål:
Kan smittesykdommer bli overført via bittet til en medisinsk igle?

Svar:
Igler kan kun brukes en gang, og derfor er overføring av humane patogener i utgangspunktet umulig.

 

Spørsmål:
De lokale lymfeknutene er hovne etter behandling med igle. Hva skyldes dette, og hva kan man gjør med det?

Svar:
For det første er lokalt hovne lymfeknuter ikke farlig.  Sekresjon fra igle øker lymfeflyten, og av og til kan dette føre til en opphopning.  Hovenheten trenger vanligvis ingen form for behandling, da den vanlig forsvinner av seg selv. Det er også mulig å foreskrive naturopatiske lymfemedisiner (f.eks. Lymphdiaral® for innvortes og utvortes bruk) for å påskynde reduksjon av den ufarlige hovenheten.

 

Spørsmål:
Iglebittene er fortsatt synlige etter flere måneder. Hva kan man gjøre mot det?

Svar:
Det kan skje at huden mister pigment på de stedene iglene har bitt.  Dersom pasienten har en slik tendens, kan det også utvikles keloider. Da kan ofte Keloid-Gel /Wala® være til hjelp. Behandlende lege skal informere pasientene om slike bivirkninger på forhånd. Man må være ekstra forsiktig dersom det skal brukes igler i ansiktet. 

 

Spørsmål:
Finnes det en risiko for at det kan dannes seg arr etter sårene?

Svar:
Det vil kunne forekomme små arr, men avhengig av hudtype vil de bli nærmest usynlige i løpet av en periode på rundt seks måneder.

 

Spørsmål:
Finnes det risiko for betennelse i bittet?

Svar:
Dersom iglene settes på korrekt, er det liten sjanse for lokale infeksjoner som skyldes iglens symbiont aeromonas sp., og dette er vanligvis helt uproblematisk. For å hindre at dette skjer, bør du ikke klemme på iglen eller få den til å gulpe på annen måte (f.eks. ved å tilsette for mye salt for å få iglen til å falle av). I sjeldne tilfeller kan sårene bli infisert med eksterne bakterier (sekundær infeksjon) fra iglens hud dersom sistnevnte har blitt oppbevart i lengre perioder under mangelfulle forhold og ikke er blitt vasket før behandling. Enkelte ganger kan påfølgende sekundære infeksjoner skyldes at man som følge av å klø på såret har tilført bakterier utenfra. Mulige tiltak: Rivanolbad® og, som indikert, cepalosporin antibiotika av tredje generasjon.

 

Mulige kontradiksjoner

 

Spørsmål:
Kan jeg utføre behandling med igler på en pasient som tar aspirin?

Svar:
Ja, men behandling med salisylsyrepreparater må avsluttes tre dager før behandlingen og må ikke gjenopptas før den andre dagen etter iglebehandlingen. Når det gjelder avbrekk i aspirinbehandlingen, må ansvarlig lege konsulteres.

 

Spørsmål:
Bør man ta hensyn til pasientens blodprosent før man iverksetter behandling med igler?

Svar:
Absolutt. For det første vil det kunne avdekke en eventuell anemi, og det vil også kunne påvirke hvor mange igler som skal brukes, avhengig av antall rødeblodceller og jerninnhold. Vær oppmerksom på at blodtapet som forårsakes av en igle kan utgjøre inntil 40 ml.

 

Bruk i veterinærmedisin
Behandling med igler
 

Spørsmål:
Hva kan man gjøre for å sikre at igler biter ved lave temperaturer?

Svar:
Dette er først og fremst et problem når man skal behandle større dyr om vinteren. Den sikreste metoden er å bruke en infrarød lampe, og la den lyse så lenge iglene sitter på.  Unngå trekk. Før iglene settes på, bør man sørge for at blodsirkulasjonen på de berørte stedene er god, og til dette kan man også bruke hydroterapeutiske hjelpemidler som varmt vann, varme kompresser, gniing, osv.

 

Spørsmål:
Er det nødvendig å fjerne dyrenes hår før de kan behandles med igler?

Svar:
Området som skal behandles må være helt fritt for hår.  Selv de minste hårstrå kan føre til at iglene ikke biter.

 

Spørsmål:
Bør bittet dekkes til?

Svar:
I veterinær smådyrpraksis kan det være lurt å bandasjere såret, først og fremst av hygieniske årsaker.  På større dyr er dette vanligvis ikke mulig.  I og med at den sekundære blødningen som regel ikke er særlig kraftig forventes det få komplikasjoner, men man anbefaler likevel påfølgende observasjon av dyret.

 

Spørsmål:
Hvilken iglestørrelse bør velges, og hvor man igler kan brukes?

Svar:
Størrelse og antall avhenger av pasientens vekt, dvs. hvor my blod pasienten har. Derfor er det viktig at behandling med igler alltid gjennomføres av erfaren lege.

 

Spørsmål:
Blir dyr urolige under iglebehandlingen?

Svar:
Hverken små eller store dyr opplever problemer med igleterapi. Det virker som om dyr aksepterer iglebitt som noe helt normalt.

  

Spørsmål:
Hvor ofte bør behandling med igler gjentas?

Svar:
Det avhenger helt av sykdomsbildet, dyrets størrelse og hvor vellykket den første behandlingen var.  Som en regel kan behandlingen gjentas etter tre til fem dager.  Dersom det ikke merkes bedring etter den andre behandlingen, anbefales det at behandlingen avbrytes.  Igjen vil vi minne om at kun erfarne dyrleger bør gjennomføre behandling på dyr.

 

Spørsmål:
Opplever dyr den sekundære blødningen på samme måte som mennesker?

Svar:
Observasjoner viser at den sekundære blødningen hos dyr ofte er betraktelig kortere enn hos mennesker. Etter fire til seks timer slutter det å blø.  Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. 

 

Spørsmål:
Hvor mange igler bør man ha tilgjengelig for en behandling?

Svar:

Når det gjelder behandling av dyr, kan igler av å til være litt sære.  Det kan derfor være lurt å ha dobbelt så mange igler som nødvendig for hånden.