online-shop    

IGLER

 

 Ved første øyekast kan det kanskje virke merkelig at igler skal kunne spille en rolle i moderne medisin, med faktum er at de har gjeninntatt en plass i moderne helsevesen.

 

egelStock Igler (Hirudo medicinalis) har spilt en viktig rolle i medisinsk behandling helt fra tidenes morgen. Det anses også som sannsynlig at dyr drar nytte av iglenes helbredende egenskaper. Det norske ordet for igle stammer fra det greske ordet echis som betyr "liten slange!". Det har også vært foreslått at slangen som omslutter Æsculaps stav og som er et symbol på legevitenskapen, egentlig er en igle. Uansett har iglen vært kjent i ualminnelige tider for sin helende kraft. Hos de gamle germanerne var ordet "igle" så å si synonymt med ordet ”helbreder”. Dhanvantari, den indiske ayurvedaguden, bærer en igle i en av sine fire hender. I middelalderens England var helbredere kjemt som "iglebærere".

 

 Etter et tvunget avbrudd på rundt 100 år som varte til rundt 1975, (et resultat ikke bare av ofte overdreven bruk i århundret før, og da kjent som vampyrisme, men også av den begrensede kunnskapen og fordommer på den tiden) har man i dag klart å gjenvinne sin ”status” som helbredere og levende apotek.

 

 Rekonstruktiv plastisk kirurgi gjenoppdaget de sensitive blodsugerne på 1980-tallet da en ung gutt fikk øret revet av, og øret lot seg feste igjen ved bruk av igler. Siden den gang har igler opplevd en renessanse i medisinsk bruk. Moderne biokjemi har kunnet avdekke så mange aktive farmasøytiske stoffer og mekanismer i spytt fra igler at tidligere tvil om den legende effekten av igler har forsvunnet, og fordommer mot bruk av igler blir i dag ansett som gammeldags og utdatert.
Eksperter har til og med sammenlignet viktigheten av hirudin, som er et farmasøytisk stoff som finnes i spyttet, med penicillin, selv om virksomhetsområdet selvfølgelig er helt forskjellig.

 

 Disse blodsugende dyrene har lenge vært betraktet med fordommer, noe som er forståelig dersom man bare har overflødig kunnskap om dem, men de har absolutt ikke fortjent det dårlige ryktet de har fått. For ryktet kunne knapt vært verre. De er dessverre ikke bare kjent for sine legende krefter, men også stigmatisert som uønskede blodsugere. Likevel må man kunne si at igler lever et greit liv sett med menneskeøyne.

 

  • De fråtser ikke. Ett måltid er nok til å holde dem i livet i ett til to år. (Hvem av oss kan hevde å være like beskjeden?)
  • De lever kun i helt rent vann.
  • De er vakre å se på. Mønsteret på ryggen er helt eksepsjonelt, og den elegante svømmestilen deres kan minne om måten delfiner svømmer på.
  • Bittene deres gjør ikke særlig vondt. Faktisk gir det vanligvis bare en liten irritasjon.
  • De renser de stjerneformede sårene de forårsaker.
  • Spyttkjertlene deres er helt fri for patogener.

 I iglenes mer enn 650 millioner gamle historie har fordommer aldri kunnet stoppe dem fra kontinuerlig innovasjon og videreutvikling av de helbredende kreftene de har på dem de har rettet seg mot: pattedyr - inklusiv oss!