online-shop    

Het medicinaal gebruik van bloedzuigers bij ambulante patiënten – Een onderzoek met 171 cases

 

We kunnen u nu ook online voorzien van een eigen Engelse vertaling van de boven vermelde publicatie ((Zeitschrift für Komplementärmedizin ZMK 2009: no. 5 p. 12 – 18). De evaluatie van de resultaten van de studie wijst op de uitstekende efficiëntie en op de veiligheid van bloedzuiger therapie.

Uit deze studie vloeiden twee erg belangrijke zaken voort: de 171 behandelingen besloegen meer dan 50 verschillende indicaties! Dit toont aan dat bloedzuiger therapie een veel breder therapeutisch effect heeft dan zelfs wij hadden verwacht.

Verder hadden 80 % van de patiënten aandoeningen van chronische aard.  Dit wijst op een nog steeds bestaande barrière of ook wel op een gebrek aan kennis wat betreft bloedzuiger therapie. Anderzijds is dit onderzoek er een bewijs van dat bloedzuiger therapie zelfs succesvol kan zijn in gevallen waar de orthodoxe geneeskunde niet kan baten.

We zouden graag iedereen die heeft bijgedragen tot het reeds vermelde onderzoek van harte BEDANKEN!

Alle geïnteresseerde therapeuten worden hartelijk uitgenodigd om verder deel te nemen aan dit lopend onderzoek. We zijn van plan nieuwe resultaten beschikbaar te stellen zodra we verdere gevallen verwerkt hebben in een uitgebreide databasis van om en bij de 300 verslagen.

Het artikel is beschikbaar in lage printkwaliteit. Gelieve het auteursrecht van de uitgever te respecteren.

 

Engelse vertaling (bbez) van het Duitse artikel, uitgegeven in ZMK 2009, nr. 5, p. 12-18: klik hier