online-shop    

Kysymys & Vastaus

 

Olemme vastanneet seuraaviin useimmin esitettyihin kysymyksiin parhaan tietomme mukaan. Niiden on tarkoitus antaa juotikashoitoa koskevia tietoja niin teorian kuin käytännönkin suhteen. Antamiamme tietojen ei missään tapauksessa voi ajatella korvaavan ammattilaisen antamaa neuvontaa tai pätevien, koulutettujen ja valtuutettujen ammattilaisten antamaa hoitoa. Osoitteen blutegel.de ja useimmin esitettyjen kysymysten sisältöä ei voi eikä saa käyttää itsenäisesti diagnoosien tai hoito-ohjelmien tekemiseen.

Aihealueet
Lääketieteellinen hoito
Käyttö eläinlääketieteessä
Lääketieteellinen hoito
Juotikashoidon lainmukaiset puolet

 

Kysymys:
Voinko hoitaa muita juotikkailla, vaikka en ole suorittanut tutkintoa lääketieteessä tai vaihtoehtolääketieteessä?

Vastaus:
Et. Saksan vaihtoehtolääketiedettä koskevan lain (Heilpraktikergesetz, lyh. HPG), 5 § mukaisesti jokaista, joka harjoittaa lääketiedettä ilman valtuutusta ja/tai HPG:n 1 § mukaista lupaa, voidaan rangaista teosta korkeintaan yhdellä vuodella vankeutta tai sakoilla.

 

Kysymys:
Mitä minun tulee tehdä juotikkailla, joita olen käyttänyt hoidossa?

Vastaus:
Hävitä juotikkaat esimerkiksi etyylialkoholin avulla tai pakastamalla niitä noin -18 °C asteessa vähintään 12 tunnin ajan. Kaupallisella sektorilla juotikkaat tulee mahdollisuuksien mukaan hävittää eliminä tai verituotteina jätekoodin 18 10 02 mukaisesti. Muutoin ne voidaan hävittää ei-kierrätettävänä jäännösjätteenä vesitiiviissä, rikkoutumattomissa astioissa, jotka on merkitty tekstillä ”mahdollinen tartuntavaara”. Juotikkaat voi halutessaan hävittää myös siten, että niitä säilytetään vettä ja kiviä sisältävässä suljetussa purkissa, kunnes ne kuolevat luonnollisen kuoleman.

 

Kysymys:
Voinko ostaa juotikkaita yksityishenkilönä hoitotarkoitukseen?

Vastaus:
Voit ostaa juotikkaita ilman reseptiä mutta ainoastaan apteekkarien kautta. Juotikashoidossa on omat riskinsä, joten itsehoitoa ei suositella, mikäli et ole alan ammattilainen. Mikäli voit todistaa, että paikalla on myös hoitoalan ammattilainen, voit ostaa juotikkaita myös suoraan BBEZ-juotikaskasvattamosta.

 

Kysymys:
Voiko juotikkaita käyttää kahteen kertaan?

Vastaus:
Ei. Käytettyjen juotikkaiden uudelleenkäyttäminen ei laatu- ja turvallisuussyistä ja lääkeaineita koskevien sääntöjen ja asetusten mukaisesti ole sallittua.

 

Kysymys:
Liittyykö juotikkaisiin laatu- ja turvallisuusriskejä myös silloin, jos niitä käytetään toisen kerran samaan potilaaseen?

Vastaus:
Kun juotikkaat ovat nauttineet suuren määrän verta, ne eivät pure uudelleen ainakaan kolmeen kuukauteen. Mikäli juotikkaita säilytetään tuolloin säilytysastioissa ja keinotekoisissa olosuhteissa, taudinaiheuttajien tarttumariski kasvaa. Näin ollen myös potilaan saaman toissijaisen tartunnan riski kasvaa merkittävästi.

 

Juotikkaiden säilytys ja hoito ennen käyttöä

 

Kysymys:
Kuinka kauan juotikkaita tulee toimituksen jälkeen säilyttää, ennen kuin niitä voi käyttää hoidossa?

Vastaus:
Ihanteellinen tilanne olisi se, että juotikkaita säilytettäisiin vähintään kaksi päivää rauhallisessa paikassa ja tasaisessa lämpötilassa, jotta ne ehtivät ennen hoitoa toipua kuljetuksen aiheuttamasta stressistä.

 

Kysymys:
Kuinka kauan voin säilyttää juotikkaita toimistossani ennen kuin niitä käytetään hoidossa?

Vastaus:
Säilytysaika riippuu pitkälti säilytysolosuhteista. Mikäli juotikkaita säilytetään suljetussa astiassa, jossa on riittävästi vettä ja pieniä kiviä (noin 5 juotikasta litraa kohden), niitä ei tulisi pitää 2-4 viikkoa pidempään. Näin siksi, että astian keinotekoiset olosuhteet kasvattavat juotikkaiden bakteerisaastumisen riskiä, mikä puolestaan kasvattaa merkittävästi potilaan saamaa toissijaisen tartunnan riskiä. Oikeanlaisella varastoinnilla ja ongelmakohtien huomioimisella säilytysaikaa voidaan pidentää huomattavasti. Voit kysyä teknisiä ja muita neuvoja suoraan BBEZ:ltä. 

 

Kysymys:
Voiko juotikkaita säilyttää vesijohtovedessä?

Vastaus:
Tämä riippuu suurilta osin vesijohtoveden laadusta. Saksassa vesijohtovesi kloorataan satunnaisin väliajoin. Juotikkaat kuolevat jopa suhteellisen alhaisissa klooripitoisuuksissa. Lisäksi veden ei tulisi sisältää liikaa kalsiumia (kokonaiskovuus < 8 dH, vastaa kovuusasteikkoa 1 matala; pH < 7). Siksi suosittelemmekin käyttämään tavallista tislattua vettä (myydään akkuvetenä), johon lisätään 0,5 grammaa merisuolaa litraa kohden (noin hyppysellinen). Lisäksi tavallisen tislatun veden pitäisi olla täysin puhdas taudinaiheuttajista.

 

Hoito

 

Kysymys:
Kuinka kauan sekundäärinen verenvuoto kestää?

Vastaus:
Tavallisesti sekundäärinen verenvuoto kestää 8-24 tuntia.

  

Kysymys:
Kerran juotikkaan pureman aiheuttama sekundäärinen verenvuoto oli erittäin voimakasta, se jatkui erityisen kauan, ja juotikas irrottautui potilaasta hyvin nopeasti ja pulleana. Mikä tämän aiheutti?

Vastaus:
Oletettavasti juotikas oli asetettu suoraan ihon alla kulkevan verisuonen päälle. Ole erityisen varovainen, kun asetat juotikkaan raajoille. Tarkka asetuspaikka tulee mitata ja merkitä selkeästi potilaan seisoessa, sillä tällöin verisuonet ovat mahdollisimman täynnä, jolloin juotikasta ei tule vahingossa asetettua suoraan verisuonen päälle.

  

Kysymys:
Sattuuko juotikkaan purema?

Vastaus:
Pureman aiheuttaman kivun kokeminen vaihtelee ihmisestä ja puremakohdasta toiseen. Useimmiten potilaat ovat verranneet pureman aiheuttamaa kipua nokkosen polttamaan tai hyttysen pistoon.

 

Kysymys:
Antavatko nämä vastaukset minulle tarpeeksi tietoa, jotta voin käyttää juotikkaita hoitotarkoituksessa?

Vastaus:
Eivät. Näiden useimmin esitettyjen kysymysten tarkoituksena on ainoastaan kertoa muutamia perusfaktoja. Jotta voisit tehdä juotikashoidon onnistuneesti, tulee sinun saada aiheeseen perusteellinen teoreettinen ja käytännön koulutus ja opastus.

 

Kysymys:
Liikkuvatko juotikkaat samalla kun ne imevät verta?

Vastaus:
Joskus juotikkaat liikkuvat hieman mutta niiden etupäässä oleva imukuppi kiinnittyy puremakohtaan ja pysyy paikallaan, kunnes ne ovat lopettaneet veren nauttimisen. Tämän jälkeen juotikkaat putoavat tai ryömivät pois mutta ne eivät pure toista kertaa.

 

Kysymys:
Haava kutiaa hoidon jälkeen. Mitä voisin tehdä estääkseni tätä tapahtumasta?

Vastaus:
Potilaat usein kertovat haavan kutiavan, joillakin jopa erittäin voimakkaasti. Raapiminen aiheuttaa helposti toissijaisia tulehduksia, joten sitä tulisi ehdottomasti välttää. Voit helpottaa kutinaa taputtelemalla haavaa kevyesti. Myös seuraavat ”hoidot” voivat osoittautua hyödyllisiksi: Ulkoiseen käyttöön Fenistil®-geeli, hapanmaitopakkaukset, alkoholihauteet. Tablettimuotoiset hoidot: apis tai ledum, antihistamiinit tarvittaessa, Spenglersan®-Kolloid G

 

Kysymys:
Miksi ja milloin puremakohta muuttuu siniseksi?

Vastaus:
Sinertävä väri johtuu verenpurkaumista, jotka ovat syntyneet juotikkaan syljen verenhyytymistä estävän vaikutuksen ja juotikkaan kovan imun seurauksena.

 

Mahdolliset sivuvaikutukset

 

Kysymys:
Puremakohta on tulehtunut ja punainen, se kutiaa voimakkaasti ja sitä ympäröivä alue (useimmissa tapauksissa raajat) on turvonnut ja arka. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle tulisi tehdä?

Vastaus:
Kyse voi olla paikallisesta reaktiosta juotikkaan aeromonas sp. -bakteeriin ja/tai allergisesta reaktiosta. Etenkin silloin, kun juotikkaita on käytetty nivusten alapuolella tai käsivarsissa, on erittäin tärkeää, että kyseinen raaja saa levätä rauhassa; sitä tulisikin pitää kohotettuna mahdollisimman paljon seuraavien kolmen päivän aikana. Lisäksi puremakohtia tulisi hautoa kylmällä heti, kun verenvuoto on lakannut. Monet paikalliset sivuvaikutukset voidaan ehkäistä, kun näitä toimenpiteitä noudatetaan asianmukaisesti. Mahdollisia toimenpiteitä ovat: raajan kohottaminen, kylmäpakkaukset, antihistamiinien käyttö paikallisesti tai sisäisesti (Fenistil®, Ceterizin korkea annos); määräyksen mukaisesti myös korkea annos entsyymivalmisteita, homeopaattisia aineita kuten apis tai ledum. Pysy joka tapauksessa rauhallisena! Yleensä oireet häviävät parin päivän kuluessa. 

 

Kysymys:
Voiko verijuotikkaan pureman kautta siirtyä tarttuvia tauteja?

Vastaus:
Juotikkaita saa käyttää vain kerran, joten ihmisten taudinaiheuttajien siirtyminen on käytännössä mahdotonta.

 

Kysymys:
Paikalliset imusolmukkeet ovat juotikashoidon jälkeen turvoksissa. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle voisi tehdä?

Vastaus:
Ensinnäkin, paikallinen imusolmukkeiden turpoaminen ei tässä tapauksessa ole ollenkaan vaarallista. Juotikkaan erite kiihdyttää imunesteen virtausta, mikä voi joskus aiheuttaa verentungosta näillä ”pääteasemilla”. Turvotukselle ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, ja se yleensä laskeekin itsestään ilman lääkehoitoa. Mikäli harmiton turvotus kuitenkin halutaan pois nopeammin, voidaan potilaalle määrätä luontaisia imusolmukelääkkeitä (esim. Lymphdiaral® sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön). 

 

Kysymys:
Juotikkaan puremat näkyvät edelleen, vaikka hoidosta on jo useita kuukausia. Mitä asialle voisi tehdä?

Vastaus:
Puremakohdassa voi pienillä alueilla esiintyä pysyvää pigmenttikatoa. Mikäli potilaalla on taipumusta tähän, voi potilaalle kehittyä myös keloideja.  Keloid-Gel /Wala® voi auttaa tähän. Hoitavan terapeutin tulee ilmoittaa tästä sekundäärisestä vaikutuksesta potilaille ennen hoidon aloittamista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli juotikkaita käytetään kasvojen seudulla. 

 

Kysymys:
Voiko puremista jäädä pysyviä arpia?

Vastaus:
Puremasta jää pieni arpi, joka kuitenkin ihotyypistä riippuen häviää lähestulkoon kokonaan noin kuuden kuukauden kuluessa.

 

Kysymys:
Voiko puremakohta tulehtua?

Vastaus:
Mikäli juotikkaita käytetään oikein, on juotikkaan symbiontin aeromonas sp. -bakteerin aiheuttamat paikalliset tulehdukset periaatteessa mahdollisia mutta harvinaisia (ensisijainen tulehdus) ja useimmiten vaarattomia. Jotta bakteeria ei siirtyisi potilaaseen, juotikkaita ei tule puristaa tai muutoin aiheuttaa niiden oksentamista (esim. lisäämällä liikaa suolaa juotikkaan irrottamiseksi). Joskus harvoin haava tulehtuu juotikkaan ihossa olevien ulkoisten bakteerien seurauksena (toissijainen tulehdus), mikäli juotikasta on säilytetty liian pitkään epäsuotuisissa olosuhteissa, eikä juotikasta ole pesty ennen hoitoa. Joskus toissijainen tulehdus syntyy ulkoisten bakteerien seurauksena silloin, kun puremakohtaa on raavittu. Suoritettavat toimenpiteet: Rivanolbäder® ja määräyksen mukaisesti kolmannen sukupolven kefalosporiiniantibioottia. 

 

Mahdolliset kontraindikaatiot

 

Kysymys:
Voiko juotikashoitoa antaa potilaalle, joka syö aspiriinia?

Vastaus:
Kyllä mutta salisyylihappovalmisteiden käyttö tulee lopettaa kolme päivää ennen hoitoa, ja valmisteen syömisen saa aloittaa uudelleen vasta toisena juotikashoidon jälkeisenä päivänä. Potilaan tulee keskustella aspiriinihoidon keskeyttämisestä omalääkärinsä kanssa.

 

Kysymys:
Pitääkö potilaan senhetkinen verenkuva ottaa huomioon ennen juotikashoidon aloittamista?

Vastaus:
Ehdottomasti. Ensinnäkin mahdollinen anemia tulee tunnistaa; veren punasolujen määrä (RBCC) ja rautapitoisuus myös määrittelee sen, kuinka montaa juotikasta potilaaseen tulisi käyttää. Muista, että yhden juotikkaan aiheuttama verenhukka voi olla jopa 40 ml.

 

Käyttö eläinlääketieteessä
Juotikashoito
 

Kysymys:
Miten varmistan, että juotikas puree myös alhaisissa lämpötiloissa?

Vastaus:
Tämä ongelma on ajankohtainen yleensä talvella ja suurempia eläimiä hoidettaessa. Turvallisin keino on käyttää infrapunalamppua ja jättää se päälle koko juotikashoidon ajaksi. Vetoa tulee välttää. Hoidettavia alueita tulee ennen hoitoa käsitellä tietyllä tavalla, jotta verenkierto alueella vilkastuisi; näihin menetelmiin kuuluvat myös erilaiset vesihoidot kuten lämmin vesi, kuumat hauteet, hieronta, hengittäminen hoidettavalle alueelle jne.

 

Kysymys:
Pitääkö eläimen karvat ajaa ennen hoidon aloittamista?

Vastaus:
Hoidettavan alueen tulee olla täysin karvaton. Pieninkin karvatuppo voi estää juotikasta puremasta kiinni ihoon.

 

Kysymys:
Tuleeko haava sitoa?

Vastaus:
Haavan sitominen on hygieniasyistä suositeltavaa, kun hoidetaan pieneläimiä. Suurempien eläinten kohdalla sitominen ei yleensä ole kovinkaan käytännöllistä. Sekundäärinen verenvuoto on verrattain heikkoa, joten komplikaatioita ei pitäisi syntyä; suosittelemme kuitenkin tarkkailemaan haavaa hoidon jälkeen.

 

Kysymys:
Minkä kokoinen juotikas hoitoon tulisi valita ja kuinka montaa juotikasta hoidossa tulisi käyttää?

Vastaus:
Juotikkaiden koko ja määrä riippuu potilaan painosta ja verenlaadusta. Tämän takia ainoastaan asianmukaisesti koulutettujen kokeneiden terapeuttien tulee tehdä juotikashoitoja.

 

Kysymys:
Kestävätkö eläimet yleensä juotikashoidon hermostumatta?

Vastaus:
Niin pienillä kuin suurillakaan eläimillä ei ole ongelmia juotikasterapian suhteen. Oletettavasti eläimet pitävät juotikkaan puremaa täysin luonnollisena asiana.

  

Kysymys:
Kuinka usein juotikashoidon voi tehdä?

Vastaus:
Tämä riippuu täysin käyttötarkoituksista, eläimen koosta ja ensimmäisen hoidon onnistumisesta. Nyrkkisääntönä on, että juotikashoidon voi toistaa 3-5 päivän välein. Mikäli hoito ei kuitenkaan vielä toisen hoitokerran jälkeen ole onnistunut, on hoidon lopettaminen suositeltavaa. Huomautettakoon vielä kerran, että juotikashoitoja saavat tehdä ainoastaan kokeneet terapeutit.

 

Kysymys:
Voiko eläinten kokemaa sekundääristä verenvuotoa verrata ihmisten sekundääriseen verenvuotoon?

Vastaus:
Olemme havainneet, että eläinten sekundäärinen verenvuoto kestää yleensä huomattavasti vähemmän aikaa kuin ihmisten sekundäärinen verenvuoto. Verenvuoto loppuu 4-6 tunnin jälkeen. Poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia.

 

Kysymys:
Kuinka monta juotikasta hoitoa varten tulisi varata?

Vastaus:
Eläinten kanssa työskenneltäessä juotikkaat voivat joskus olla hieman nirsoja. Siksi suosittelemmekin, että varaat juotikkaita kaksi kertaa tarvitsemasi määrän.