online-shop  Otázky a odpovědi

 

Následující často kladené dotazy byly zodpovězeny dle našich nejlepších znalostí. Mají Vám poskytnout informace týkající se jak teoretické tak praktické stránky hirudoterapie. Podané informace však zcela jistě nemohou nahradit odborné poradenství nebo ošetření profesionálně proškoleného a certifikovaného lékaře. Odpovědi na tyto otázky nemohou a ani nesmí být použity k nezávislému určení diagnózy nebo posouzení stížností.

Okruhy: 
Lékařské ošetření
Veterinární ošetření

 

Lékařské ošetření
Právní aspekty hirudoterapie
  

Otázka:
Kde mohu jako lékař nebo alternativní léčitel objednat pijavky pro léčbu svých pacientů?

Odpověď:
Pijavky lékařské pro farmaceutické použití mohou být zakoupeny výhradně od autorizovaných dodavatelů nebo v lékárně (ujistěte se, že pijavky pochází od autorizovaného producenta). Toto omezení platí pro všechny evropské země, ve kterých jsou pijavky z právního hlediska považovány za farmaceutické produkty.

 

Otázka:
Jak poznám autorizovaného dodavatele pijavek lékařských pro farmaceutické použití?

Odpověď:
Autorizovaný dodavatel pijavek lékařských je držitelem právoplatného povolení k jejich produkci a certifikátu Správné výrobní praxe, kterým se musí prokázat na požádání.

 

Otázka:
Smím vykonávat hirudoterapii na třetích osobách v případě, že nemám ukončené lékařské vzdělání ani odborné školení?

Odpověď:
Ne. Podle paragrafu 5 německého Zákona o alternativních léčitelích (Heilpraktikergesetz, zkráceně HPG), se každý, kdo praktikuje medicínu bez řádného oprávnění a/nebo licence dle paragrafu 1 HPG, vystavuje trestu v podobě peněžité pokuty nebo odnětí svobody až na jeden rok.
  

Otázka:
Co mám udělat s pijavkami, které jsem použil při terapii?

Odpověď:
Zlikvidujte například pomocí etanolu nebo zmrazením při nízkých teplotách kolem -18°C po dobu alespoň 12 hodin. V komerčním sektoru s nimi, pokud je to možné, naložte jako s orgány a krevními produkty podle klasifikace 18 10 02 německého katalogu odpadů. Jinak mohou být ve vodotěsné nerozbitné nádobě označené jako potencionálně infekční materiál vyhozeny do komunálního odpadu. Pokud to považujete za vhodnější, mohou být také před konečnou likvidací chovány v uzavřené nádobě s vodou a kameny, dokud nezemřou přirozenou smrtí.

 

Otázka:
Mohu jako soukromá osoba získat pijavky za účelem léčby?

Odpověď:
Pijavky lékařské můžete zakoupit i bez předpisu, mohou Vám je však prodat pouze v lékárně. Vzhledem k rizikům, které hirudoterapie obnáší, by neměla být prováděna žádná neodborná samoléčba. Při předložení atestace zúčastněného terapeuta jsou pijavky k dostání přímo v chovné stanici Biebertaler Blutegelzucht GmbH.

 

Otázka:
Je možné pijavky použít opakovaně?

Odpověď:
Ne. Z kvalitativních a bezpečnostních důvodů a v souladu s farmaceutickými pravidly a nařízeními není aplikace již použitých pijavek povolena.

  

Otázka:
Jsou s případnou opakovanou aplikací pijavek stejné osobě spojena nějaká kvalitativní a bezpečnostní rizika?

Odpověď:
Poté, co pijavky důkladně nasají krev, odmítají se minimálně další tři měsíce přisát. Skladování pijavek během této doby v nádobách v umělých podmínkách zvyšuje jejich kontaminaci patogeny. Z hlediska pacienta je zde tedy podstatné riziko sekundární infekce.

 

Přechovávání a péče o pijavky před jejich použitím
 

 

Otázka:
Jak dlouho by se měly pijavky po doručení skladovat, než je možné je použít?

Odpověď:
Je optimální umísit pijavky před ošetřením alespoň na dva dny na tiché místo při pokojové teplotě, aby se mohly vzpamatovat ze stresu způsobeného přepravou.

 

Otázka:
Jak dlouho mohu mít pijavky v ordinaci před jejich použití při dalším plánovaném ošetření?

Odpověď:
To záleží hlavně na podmínkách uchování. Pokud máte pijavky v uzavřené nádobě s dostatečným množstvím vody (přibližně jeden litr na 5 pijavek) a malými kamínky, neměly by být skladovány déle než dva, maximálně čtyři týdny, protože uchování pijavek v nepřirozených podmínkách v nádobách vede ke zvýšené kontaminaci pijavek bakteriemi, což u pacienta podstatně zvyšuje nebezpečí sekundární infekce. Pokud jsou pijavky řádně uchovávány, a jsou brány v potaz tyto i další potencionální problémy, je možné tuto dobu podstatně prodloužit. Technické a další detaily můžete konzultovat přímo s Biebertaler Blutegelzucht GmbH.

 

Otázka:
Je možné mít pijavky ve vodě z kohoutku?

Odpověď:
To do značné míry závisí na kvalitě vody z vodovodu. V Německu může voda z kohoutku obsahovat chlor, který je pro pijavky smrtelný už v poměrně nízkých koncentracích. Voda by také neměla obsahovat příliš mnoho vápníku (celková tvrdost by měla být menší než 8dH což odpovídá měkké vodě; pH<7). Proto doporučujeme použití destilované vody (komerčně dostupné jako voda do autobaterií), do které by se mělo přidat 0,5 gramu mořské soli na litr (špetka). Čistá destilovaná voda by neměla obsahovat patogeny.

 

Ošetření

 

Otázka:
Jak dlouho trvá sekundární krvácení?

Odpověď:
Rána obvykle krvácí od 8 do 24 hodin.

  

Otázka:
V jednom případě bylo sekundární krvácení po přisátí pijavky obzvláště silné, rána krvácela mimořádně dlouho a pijavka se nasála a odpadla velmi rychle. Co toho bylo příčinnou?

Odpověď:
Dá se předpokládat, že pijavka byla přiložena přímo na žílu vedoucí pod kůží. Aplikaci pijavek na končetiny věnujte zvláštní pozornost. Přesné místo pro přiložení pijavky by mělo být určeno a jasně označeno, když pacient stojí, protože v tom okamžiku jsou krevní cévy nejvíc naplněny. To pomáhá předejít neúmyslnému přiložení pijavky přímo na žílu.

  

Otázka:
Bolí přisátí pijavky?

Odpověď:
Vnímání bolesti způsobené kousnutím je velmi individuální a závisí na místě kousnutí. Pacienti obvykle popisují bolest srovnatelnou s žahnutím kopřivy nebo kousnutím komára.

 

Otázka:
Jsou znalosti obsažené ve zde uvedených otázkách a odpovědích dostatečné k výkonu hirudoterapie?

Odpověď:
Ne. Otázky a odpovědi Vás mají pouze seznámit s některými základními fakty. Pro úspěšné ošetření pijavkami je bezpodmínečně nutné řádné teoretické i praktické proškolení.

 

Otázka:
Hýbou se pijavky, když sají krev?

Odpověď:
Někdy se pijavky trochu hýbou, ale jejich ústní přísavka je po celou dobu sání krve přichycena k ráně. Po nasátí pijavky odpadnou nebo odlezou, ale podruhé už se nezakousnou.

 

Otázka:
Po hirudoterapii začala rána svědit. Jak tomu mohu předejít?

Odpověď:
Pacienti často hlásí svědění, které je u některých obzvláště intenzivní. Škrábání je častou příčinou sekundární infekce a měli byste se jej tudíž vyvarovat. Ke zmírnění svědění můžete na ránu lehce poklepávat. Pomoci mohou také následující prostředky: Pro vnější použití Fenistil® gel (Dimetinden), chlazení studenými nebo tvarohovými obklady nebo homeopatika Spenglersan® Kolloid G; k vnitřnímu užívání homeopatika Apis mellifica a Ledum palustre nebo antihistaminika.

 

Otázka:
Proč a kdy místa přisátí zmodrají?

Odpověď:
Modravé zabarvení je způsobeno hematomem, který se vytvořil na citlivé kůži v důsledku antikoagulačních účinků slin pijavek v kombinaci s vysokým podtlakem vytvořeným pijavkou.

 

Možné vedlejší následky

 

Otázka:
Místo přisátí je zanícené a zarudlé, silně svědí a okolí (nejčastěji v případě končetin) je nateklé a citlivé. Co je příčinnou tohoto stavu a jak ho co nejlépe řešit?

Odpověď:
Pravděpodobně jde o lokální reakci na bakterie Aeromonas sp. žijící v symbiose s pijavkami a/nebo alergickou reakci. Obzvláště při aplikaci pijavek na vnitřní strany stehen nebo na ruce je velmi důležité, aby tyto končetiny zůstaly kolem tří dnů v klidu a zvednuté, jak nejvíc to půjde. Dále by měly být na rány ihned po zastavení krvácení aplikovány studené obklady. Pokud jsou tato opatření vhodně koordinována a dodržována, je možné vážným lokálním vedlejším účinkům předejít. Mohou být použity následující opatření: podložení končetin, studené obklady, lokální nebo vnitřní aplikace antihistaminik (Fenistil, Ceterizin); podle indikace vysoké dávky enzymatických přípravků, homeopatika Apis mellifica a Ledum palustre. V každém případě zůstaňte v klidu. Symptomy obvykle odezní během několika dní. 

 

Otázka:
Mohou pijavky lékařské svým kousnutím přenášet infekční nemoci?

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že mohou být pijavky použity jen jednou, je přenos lidských patogenů v podstatě nemožný.

 

Otázka:
Po absolvování hirudoterapie došlo ke zvětšení místních lymfatických uzlin. Proč se to stalo a co se s tím dá dělat?

Odpověď:
V prvé řadě je třeba říci , že zvětšení lymfatických uzlin není samo o sobě nijak nebezpečné. Látky obsažené ve slinách pijavek urychlují oběh lymfy, což může někdy způsobit její městnání v těchto orgánech. Proto není nutné se zvětšením uzlin zabývat, protože zpravidla samo odezní i bez lékařského ošetření. Je také možné předepsat naturopatické léky (např. přípravek Lymphdiara® pro vnitřní i vnější použití), které urychlí návrat uzlin do normálního stavu.

 

Otázka:
I po několika měsících jsou jizvy po kousnutí pijavkami stále patrné. Co se s tím dá dělat?

Odpověď:
V místě přisátí mohou zůstat malé, trvale nepigmentované oblasti. Někteří pacienti mohou být také náchylní k tvorbě keloidů, zbytnělých jizev. Často může pomoci Keloid gel od firmy Wala. Terapeut provádějící ošetření má o těchto vedlejších účincích  pacienta předem informovat. Aplikaci pijavek v oblasti obličeje je třeba dobře zvážit.

 

Otázka:
Zůstávají po přisátí pijavek jizvy?

Odpověď:
Po kousnutí pijavkami zůstávají malé jizvy, které jsou však, v závislosti na typu kůže, asi po šesti měsících téměř nepostřehnutelné.
 

Otázka:
Je možné, že dojde k infekci rány?

Odpověď:
Pokud je hirudoterapie provedena správně, je lokální infekce symbionty pijavek, Aeromonas sp., (primární infekce) sice v principu možná, ale velmi vzácná a obvykle bezproblémová. Abychom jí předešli, neměli bychom pijavky mačkat nebo u nich jakýmkoli jiným způsobem vyvolávat dávení (např. tím, že bychom k jejich odstranění použili sůl). Ve vzácných případech dochází k infekci rány bakteriemi, které se nachází na pokožce pijavek (sekundární infekce), pokud byly drženy delší dobu v nevyhovujících podmínkách a před samotnou terapií nebyly omyty. Někdy je následná sekundární infekce důsledkem vnesení bakterií škrábáním místa kousnutí. Infikované rány mohou být oplachovány roztokem Rivanolu® a pokud jsou indikována, je možné 

 

Možné kontraindikace

 

Otázka:
Můžu provést hirudoterapii u pacienta užívajícího aspirin?

Odpověď:
Ano, ale léčba přípravky obsahujícími kyselinu salicylovou musí být přerušena tři dny před plánovanou terapií a může být obnovena až druhý den po hirudoterapii. Přerušení užívání aspirinu je bezpodmínečně nutné konzultovat s vaším lékařem.

 

Otázka:
Je nutné brát před začátkem hirudoterapie v úvahu aktuální krevní obraz pacienta?

Odpověď:
Samozřejmě. Za prvé je možné u pacienta identifikovat chudokrevnost, a obecně tak lze určit, jaký počet pijavek je možné použít v závislosti na počtu červených krvinek a obsahu železa. Mějte na paměti, že ztráta krve způsobená jednou pijavkou může být až 40 mililitrů.

 

Veterinární ošetření
Hirudoterapie
 

Otázka:
Jak zajistit, že se pijavky přisají při nízkých teplotách?

Odpověď:
Tento problém se objevuje převážně během zimních měsíců při ošetřování velkých zvířat. Nejbezpečnějším řešením je použití infračervené lampy, kterou necháme zapnutou v průběhu celé hirudoterapie. Vyhněte se průvanu. Před samotným přikládáním pijavek by měl být v předpokládaných místech aplikace pijavek zvýšen krevní oběh například pomocí teplé vody, teplých obkladů, třením nebo dýchnutím na dané místo.

 

Otázka:
Je nezbytné odstranit před začátkem hirudoterapie v místě aplikace pijavek srst?

Odpověď:
Místo aplikace musí být zcela zbaveno srsti. I ten nejmenší chloupek může odradit pijavky od přisátí.

 

Otázka:
Měla by být rána zakryta?

Odpověď:
V případě veterinárního ošetření malých zvířat je vhodné rány především z hygienických důvodů ovázat. V případě větších zvířat to zpravidla není možné. Protože sekundární krvácení není vzhledem k velikosti zvířete nijak intenzivní, není třeba se bát nějakých komplikací. Přesto bychom měli zvířata po ošetření sledovat.

 

Otázka:
Jak velké by měly pijavky být a kolik by se jich mělo aplikovat?

Odpověď:
Velikost a počet pijavek závisí na váze zvířete a tedy i množství jeho krve. Proto by hirudoterapii měli provádět jen speciálně školení a zkušení terapeuti.

 

Otázka:
Snášejí zvířata ošetření dobře nebo je pijavky rozruší?

Odpověď:
U drobných ani velkých zvířat nejsou s hirudoterapií žádné problémy. Dá se předpokládat, že zvířata považují kousnutí pijavky za něco zcela přirozeného.

  

Otázka:
Jak často může být hirudoterapie opakována?

Odpověď:
To zcela závisí na indikacích, velikosti zvířete a úspěšnosti počáteční aplikace. Pijavky je zpravidla možné přikládat opakovaně s odstupem tří až pěti dní. Nicméně pokud se stav zvířete ani po druhém ošetření nezlepší, doporučuje se léčbu okamžitě přerušit. Na tomto místě je třeba ještě jednou zdůraznit, že by hirudoterapie měla být přenechána zkušenému terapeutovi.

 

Otázka:
Je délka druhotného krvácení u zvířat srovnatelná s druhotným krvácením u lidských pacientů?

Odpověď:
Na základě pozorování se zdá, že je druhotné krvácení u zvířat zpravidla mnohem kratší než u lidí. Krvácení se zastaví po čtyřech až šesti hodinách. Nicméně každé pravidlo má své výjimky.

 

Otázka:
Kolik pijavek bych si měl pro ošetření připravit?

Odpověď:
Když přijde na zvířata, mohou být pijavky někdy trochu vybíravé. Proto je dobré připravit si asi dvakrát tolik pijavek, než bude třeba.