online-shop  Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů – přehled 171 případů

 

Přinášíme Vám on-line vlastní anglický překlad výše zmíněné publikace (Zeitschrift für Komplementärmedizin ZMK 2009: č. 5 str. 12 – 18).

Vyhodnocení výsledků studie ukazuje vysokou účinnost a bezpečnost hirudoterapie.


Z této studie lze vyvodit dva zásadní závěry: Vzorek 171 ošetřených zahrnoval víc něž 50 různých indikací! To ukazuje, že je terapeutický rozsah hirudoterapie mnohem širší, než jsme čekali.


80% pacientů trpělo onemocněním, které už přešlo do chronické fáze. To ukazuje, že jsou naše vědomosti o hirudoterapii stále značně omezené. Na druhou stranu tyto výsledky přinášejí naději, že hirudoterapie může uspět i v případech, kdy ortodoxní medicína selhala.


Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na výše zmíněné studii podíleli!


Všichni terapeuti, které tato studie zaujala, jsou srdečně zváni k účasti na tomto pokračujícím výzkumu. Máme v úmyslu nové výsledky zveřejnit hned, jak do naší rozšířené databáze čítající asi 300 případů zařadíme další pacienty.
Článek je dostupný v poměrně nízkém rozlišení. Prosíme, dbejte na autorská práva nakladatele.

Vice zde

Anglický překlad německého článku publikovaného v ZMK 2009, č. 5, str. 12 – 18 naleznete zde.